Navnefelt

Viser referansen for den valgte cellen, celleområdet eller navnet på området. Du kan også velge et celleområde og deretter angi et navn for dette i Navne boksen.

Kombinasjonsboks

Navnefelt

For å hoppe til en bestemt celle, eller for å velge et celleområde, skriver du inn cellereferansen eller celleområdet referansen i denne boksen, for eksempel F1 eller A1: C4. Du kan også legge inn navnet på et ark; da endres dette til "Gå til ark", og trykk Enter for å bytte til det arket.

Supporter oss!