Tallformat: Legg til tall bak komma

Legg en desimal til tallene i de valgte cellene.

Ikon Legg til desimalplasser

Tallformat: Legg til tall bak komma

Supporter oss!