Tallformat: Prosent

Bruk prosentformatet i de valgte cellene.

Ikon

Tallformat: Prosent

Du kan også skrive inn prosenttegn (%) etter et nummer i en celle:

1% svarer til 0.01

1+16% svarer til 116% eller 1.16

1%% svarer til 0.0001

Supporter oss!