Tekst til kolonner

Åpner tekst til kolonner-dialogen, der du angir innstillinger for å utvide innholdet i valgte celler til flere celler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data → Tekst til kolonner


For å utvide celleinnhold til flere celler

Du kan utvide celler som inneholder kommadelte verdier (CSV) til flere celler i samme rad.

For eksempel inneholder celle A1 de kommaseparerte verdiene 1,2,3,4, og celle A2 inneholder teksten A,B,C, D.

  1. Velg cellen eller cellene som du vil utvide.

  2. Velg Data → Tekst til kolonner.

    Du ser dialogboksen Tekst til kolonner.

  3. Velg separatoralternativene. Forhåndsvisningen viser hvordan det gjeldende celleinnholdet vil bli transformert til flere celler.

Du kan velge en fast bredde og deretter klikke linjalen på forhåndsvisningen for å angi celleoppdelingsposisjoner.

Du kan velge eller skrive inn skilletegn for å definere posisjonene til brytepunkter. Skilletegnene fjernes fra det resulterende celleinnholdet.

I eksemplet velger du komma som skilletegn. Cellene A1 og A2 utvides til fire kolonner hver. A1 inneholder 1, B1 inneholder 2, og så videre.

Supporter oss!