Z-test

Beregner z-testen for to dataeksempler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Z-test


note

For mer informasjon om Z-tester, se Wikipedia-artikkel.


Data

Variabel 1-område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyseres.

Variabel 2-område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der testen skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende tabell har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater for z-Test:

Følgende tabell viser z-testen for dataserien ovenfor:

z-test

Alfa

0.05

Hypotesert gjennomsnittlig forskjell

0

Variabel 1

Variabel 2

Kjent varians

0

0

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Observasjoner

13

13

Observert gjennomsnittlig forskjell

-3.5384615385

z

#DIV/0!

P (Z<=z) en-hale

#DIV/0!

z Kritisk en-hale

1.644853627

P (Z<=z) to-hale

#DIV/0!

z Kritisk to-hale

1.9599639845


Supporter oss!