Paret t-test

Beregner den sammenkoblede t-testen av to dataeutvalg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Sammenkoblet t-test


En paret t-test er enhver statistisk hypotesetest som følger en elevs t-fordeling.

note

For mer informasjon om sammenkoblede t-tester, se Wikipedia-artikkel.


Data

Variabel 1-område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyseres.

Variabel 2-område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der testen skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende tabell har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater for sammenkoblet T-test:

Følgende tabell viser den parede t-testen for dataserien ovenfor:

sammenkoblet t-test

Alfa

0.05

Antatt gjennomsnittlig forskjell

0

Variabel 1

Variabel 2

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Varianse

125.0769230769

94.4358974359

Observasjoner

13

13

Pearson-korrelasjon

-0.0617539772

Observert gjennomsnittlig forskjell

-3.5384615385

Varians av forskjellene

232.9358974359

df

12

t Stat

-0.8359262137

P (T<=t) en-hale

0.2097651442

t Kritisk en-hale

1.7822875556

P (T<=t) to-hale

0.4195302884

t Kritisk to-hale

2.1788128297


Supporter oss!