F-test

Beregner F-testen for to dataeksempler.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - F-test


En F-test er enhver statistisk test basert på F-fordelingen under nullhypotesen.

note

For mer informasjon om F-tester, se Wikipedia-artikkel.


Data

Variabel 1-område: Referansen til området for den første dataserien som skal analyseres.

Variabel 2-område: Referansen til området for den andre dataserien som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der testen skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende tabell har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater for F-test:

Følgende tabell viser F-testen for dataserien ovenfor:

Ftest

Alfa

0.05

Variabel 1

Variabel 2

Gjennomsnitt

16.9230769231

20.4615384615

Varianse

125.0769230769

94.4358974359

Observasjoner

13

13

df

12

12

F

1.3244637524

P (F <=f) høyre-hale

0.3170614146

F Kritisk høyre-hale

2.6866371125

P (F<=f) venstre-hale

0.6829385854

F Kritisk venstre-hale

0.3722125312

P to-hale

0.6341228293

F Kritisk to-hale

0.3051313549

3.277277094


Supporter oss!