Chi-Kvadrat test

Beregner Chi-Kvadrat test av et datautvalg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Chi-Kvadrat Test


note

For mer informasjon om chi-kvadrat-tester, se Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende tabell har to datasett.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Resultater for Chi-Kvadrat Test:

Test av uavhengighet (Chi-Kvadrat)

Alfa

0.05

df

12

P-verdi

2.32567054678584E-014

Test Statistikk

91.6870055842

Kritisk verdi

21.0260698175


Supporter oss!