Sampling

Lag en tabell med data samplet fra en annen tabell.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Sampling


Sampling lar deg velge data fra en kilde-tabell (populasjon) for å fylle en mål-tabell. Utvalget kan være tilfeldig eller på periodisk basis, samt med eller uten prøveutskifting i kildetabellen.

note

Prøvetaking gjøres radvis. Det betyr at samplede data vil plukke hele linjen i kildetabellen og kopiere til en linje i måltabellen.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Prøvetakingsmetode

Slumpvis

Velger nøyaktig Sample Size-linjer i kildetabellen på en slumpvis måte.

Utvalgsstørrelse

Antall linjer som er tatt fra kildetabellen. Prøvestørrelsen er begrenset til populasjonsstørrelsen for alle prøvetakingsmetoder uten erstatning.

Med erstatning

Når avkrysset, sett tilbake prøver i populasjon (kildetabell) etter trekning. Et utvalg kan trekkes mer enn én gang, og derfor er en større utvalgsstørrelse enn populasjonen mulig. Dette alternativet er gjensidig utelukkende med Behold rekkefølge. Når det ikke er merket av, blir ikke et utvalg trukket tilbake til populasjonen, og utvalgsstørrelsen er begrenset til populasjonsstørrelsen.

Behold sortering

Når det er merket av, trekkes utvalgene i rekkefølge etter populasjonsdata. Prøver settes ikke tilbake til populasjonen (eksklusivt med Med erstatning). Dette alternativet blir automatisk merket av for Periodisk prøvetaking. Når det ikke er merket av, trekkes prøver i tilfeldig rekkefølge.

Periodisk

Velger linjer i et tempo definert av Periode.

Periode

Antall linjer som skal hoppes over med jevne mellomrom ved prøvetaking. Perioden er begrenset til populasjonsstørrelsen.

Eksempel

Følgende data vil bli brukt som eksempel på kildedatatabell for prøvetaking:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Prøvetaking med en periode på 2 vil resultere i følgende tabell:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Supporter oss!