Glidende gjennomsnitt

Beregner det glidende gjennomsnittet av en tidsserie

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - statistikk - glidende gjennomsnitt


note

For mer informasjon om glidende gjennomsnitt, se tilsvarende Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Trim inndataområdet til faktisk datainnhold

Merk av i denne boksen for å tillate trimming av inngangsområdet til det faktiske datainnholdet før du beregner glidende gjennomsnitt. Trimming av data ignorerer ubrukte eller tomme celler etter den siste ikke-tomme cellen i inndataområdet, og reduserer dermed beregningsbelastningen til det glidende gjennomsnittet til de faktiske dataene. Denne avmerkingsboksen er aktivert som standard.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Parametre

Intervall: Antall prøver brukt i beregningen av glidende gjennomsnitt.

Eksempel

Følgende tabell har to tidsserier, den ene representerer en impulsfunksjon til tiden t=0 og den andre en impulsfunksjonen til tiden t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Resultater av det glidende gjennomsnittet:

Kolonne 1

Kolonne 2

#N/A

#N/A

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#N/A

#N/A


Supporter oss!