Fourier Analyse

Produserer Fourier-analysen av et datasett ved å beregne den diskrete Fourier-transformasjonen (DFT) til en inngangsmatrise med komplekse tall ved å bruke et par Fast Fourier-transformasjoner (FFT) algoritmer.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Fourieranalyse


note

For mer informasjon om Fourier-analyse, se Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Inndataområde har etikett: Merk når den første raden eller kolonnen i inndatamatrisen faktisk er en etikett og ikke en del av dataanalysen.

Inndataområde er et 2 x N eller N x 2 område som representerer en matrise med komplekse tall som skal transformeres, der N er lengden på matrisen. Matrisen representerer de virkelige og imaginære delene av dataene.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Alternativer:

Invers: Når det er avmerket, beregnes den inverse diskrete Fourier-transformasjonen.

Polar: Når det er avmerket, er resultatene i polare koordinater (størrelse, fase).

Minste størrelse for utdata i polar form (i dB): brukes bare når utdata er i polar form. Alle frekvenskomponenter med størrelse mindre enn denne verdien i desibel vil bli undertrykt med en null størrelsesfase-inngang. Dette er veldig nyttig når man ser på størrelsesfasespekteret til et signal fordi det alltid er en veldig liten mengde avrundingsfeil når man gjør FFT-algoritmer og resulterer i feil fase som ikke er null for ikke-eksisterende frekvenser. Ved å gi en passende verdi til denne parameteren, kan disse ikke-eksisterende frekvenskomponentene undertrykkes.

Åpne fil med eksempel:

Eksempler

Kildedataene for dette eksemplet er de samme som FOURIER-funksjonssiden.

Fourier-transformasjon

Fourier-transformasjon

Inndataområde: $B$6:$C$40

Inndataområde: $B$6:$C$40

Virkelig

Imaginær

Størrelse

Fase

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Supporter oss!