Kovarians

Beregner kovariansen til to sett med numeriske data.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Kovarians


Kovariansen er et mål på hvor mye to tilfeldige variabler endres sammen.

note

For mer informasjon om statistisk kovarians, se Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende data vil bli brukt som eksempel

A

B

C

1

Matte

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedenfor viser resultatene av kovariansen til eksempeldataene ovenfor.

Kovarianser

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 1

126.8099173554

Kolonne 2

-61.4444444444

258.41

Kolonne 3

-32

53.11

204.61


Supporter oss!