Korrelasjon

Beregner korrelasjonen mellom to sett med numeriske data.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Korrelasjon


Korrelasjonskoeffisienten (en verdi mellom -1 og +1) betyr hvor sterkt to variabler er relatert til hverandre. Du kan bruke CORREL-funksjonen eller datastatistikken for å finne korrelasjonskoeffisienten mellom to variabler.

En korrelasjonskoeffisient på +1 indikerer en perfekt positiv korrelasjon.

En korrelasjonskoeffisient på -1 indikerer en perfekt negativ korrelasjon

note

For mer informasjon om statistisk korrelasjon, se tilsvarende Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Eksempel

Følgende data vil bli brukt som eksempel

A

B

C

1

Matte

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Tabellen nedenfor viser resultatene av korrelasjonen av eksempeldataene ovenfor.

Korrelasjoner

Kolonne 1

Kolonne 2

Kolonne 3

Kolonne 1

1

Kolonne 2

-0.4029254917

1

Kolonne 3

-0.2107642836

0.2309714048

1


Supporter oss!