Variansanalyse (ANOVA)

Beregner variansanalysen (ANOVA) for et gitt datasett

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Statistikk - Variansanalyse (ANOVA)


ANOVA er akronymet for ANalysis Of VArance. Dette verktøyet beregner variansanalysen til et gitt datasett

note

For mer informasjon om ANOVA, se tilsvarende Wikipedia-artikkel.


Data

Inndataområde: Referansen til rekkevidden av dataene som skal analyseres.

Resultater til: Referansen til cellen øverst til venstre i området der resultatene skal vises.

Gruppert etter

Velg om inndataene har kolonne eller rad layout.

Type

Velg om analysen er for en enkeltfaktor eller for tofaktor ANOVA.

Parametre

Alpha: signifikansnivået til testen.

Rader per prøve: Definer hvor mange rader et utvalg har.

Eksempel

Følgende data vil bli brukt som eksempel

A

B

C

1

Matte

Fysikk

Biologi

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Følgende tabell viser resultatene av variansanalysen (ANOVA) av eksempeldataene ovenfor.

ANOVA - Enkeltfaktor

Alfa

0.05

Grupper

Antall

Sum

Gjennomsnitt

Varianse

Kolonne 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Kolonne 2

10

597

59.7

287.1222222222

Kolonne 3

10

447

44.7

227.3444444444

Kilde til variasjon

SS

df

MS

F

P-verdi

F-kritisk

Mellom grupper

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

Innen grupper

6025.1090909091

28

215.1824675325

Totalt

7901.6774193548

30


Supporter oss!