Gnistlinjer

Opens the Sparklines Properties dialog to define sparklines properties.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Choose Insert - Sparkline.

Fra kontekstmenyen:

Choose Sparklines - Sparklines.

Fra grensesnittet med faner:

On the Data menu of the Data tab, choose Sparklines - Sparklines.


Gnistlinjer er små datadiagrammer som vises i en celle.

Gnistlinjer er definert for en celle, men flere gnistlinjer kan slås sammen til en gruppe. Gruppen deler de samme egenskapene for gjengivelse av gnistlinje. De unike dataene som bare er definert for én gnistlinje, er dataområdet som en gnistlinje vil bruke for gjengivelse.

Data

Inndataområde: skriv inn celleområdet for dataene. Bruk krymp-knappen for å velge dataområdet med musen.

Utdataområde: velg celleområdet for å motta sparkline. Bruk krymp-knappen for å velge celleområdet med musen.

Egenskaper

Type: velg gnistlinje-typen i rullegardinlisten. Valgene er:

Linjetykkelse: skriv inn linjetykkelsen manuelt eller bruk spinnknappen.

Vis tomme celler som: valg er tilgjengelige i rullegardinlisten:

Vis skjult: merk av for å vise alle kolonner eller stabler i området selv når dataene er i skjulte celler. Hvis det ikke er merket av, ignoreres de skjulte dataene.

Høyre-til-venstre: Merk av for å få gnistlinjene til å vise dataene i omvendt rekkefølge.

Farger

Serier: velg hovedfargen for gnistlinjer.

Negative punkter: sjekk og velg fargen for negative punkter.

Høye punkter: sjekk og velg fargen for høye punkter.

Lavpunkter: sjekk og velg fargen for lave punkter.

Markør: sjekk og velg fargen for datapunkter (kun linjetype).

Første punkt: sjekk og velg farge for første punkt.

Siste punkt: sjekk og velg fargen for siste punkt.

Akser

Vis X-aksen: Merk av for å vise X-aksen for gnistlinjer.

Vertikalt minimum, Vertikalt maksimum: merk av for å angi minimum (maksimum) verdi for Y-aksen. Velg ett av følgende:

Supporter oss!