Løseralternativer

Bruk dialogboksen Alternativer for å konfigurere løsermotoren.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Verktøy → Løser, Innstillinger


Klikk OK for å godta endringene og gå tilbake til Løser-dialogen.

Løsermotor

Velg en løsningsmotor. Listeboksen er deaktivert hvis bare én løsermotor er installert.

note

Du kan installere flere løsermotorer som utvidelser, hvis tilgjengelig. Åpne Verktøy - Utvidelseradmin og bla til Utvidelses-nettstedet for å søke etter utvidelser.


Innstillinger

Konfigurer gjeldende løser. I Innstillinger-boksen merker du av for alle innstillingene du vil bruke for den gjeldende målsøkingsoperasjonen. Hvis det gjeldende alternativet tilbyr andre verdier, er Rediger-knappen aktivert. Klikk Rediger for å åpne en dialogboks der du kan endre verdien.

Rediger

Hvis gjeldende oppføring i listeboksen Innstillinger lar deg redigere en verdi, kan du klikke på Rediger-knappen. En dialog åpnes der du kan endre verdien.

Rediger innstillinger spinnerboks

Angi eller endre verdien for den valgte innstillingen.

Supporter oss!