Tving omberegning

Beregner alle formler i dokumentet på nytt, inkludert tilleggsfunksjoner og ikke-flyktige funksjoner.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data - Beregn - Beregn tvungent på nytt.

Trykk Shift++F9


Kommandoen Tving omberegning fremtvinger omberegning av alle formelceller i regnearkdokumentet, inkludert eksplisitte ikke-flyktige funksjoner, selv om det ikke eksisterer noen ny inndatahendelse. Eksempler på eksplisitte ikke-flyktige funksjoner er RAND.NV og RANDBETWEEN.NV.

Supporter oss!