Live Datastrøm

Lag direkte datastrømmer for regneark.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Data – Strømmer


warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan gi feil eller oppføre seg uventet. For å aktivere det uansett, velg - LibreOffice - Avansert og merk av for Aktiver eksperimentelle funksjoner.


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger videre arbeid for korrekthet og ferdigstillelse. Vennligst bli med i LibreOffice-prosjektet og hjelp oss til å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår webside om skriving Hjelp innhold .


Datastrømming er den kontinuerlige strømmen av data generert av ulike kilder. I LibreOffice Calc kan datastrømmer behandles, lagres, analyseres og utføres etter hvert som de genereres i sanntid.

Noen virkelige eksempler på strømmedata inkluderer brukstilfeller i alle bransjer, inkludert aksjehandel i sanntid, oppdatert lagerstyring i detaljhandelen, feeds for sosiale medier, interaksjoner med flere spillere og apper for deling av kjøreturer.

Kildestrøm

URL

URL til kildedokumentet i det lokale filsystemet eller internett.

Tolk strømdata som

Tomme linjer utløser UI-oppdatering

Når nye data kommer

Det er tre funksjoner for dette alternativet:

Maksimalt antall rader

Begrens det maksimale antallet rader til en spesifisert verdi eller la det være udefinert, men begrenset til radgrensen for LibreOffice Calc.

Supporter oss!