Live Data Stream

Create live data streams for spreadsheets.

For å bruke denne funksjonen …

Menu Data – Streams...


warning

Denne funksjonen er eksperimentell og kan gi feil eller oppføre seg uventet. For å aktivere det uansett, velg - LibreOffice - Avansert og merk av for Aktiver eksperimentelle funksjoner.


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger videre arbeid for korrekthet og ferdigstillelse. Vennligst bli med i LibreOffice-prosjektet og hjelp oss til å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår webside om skriving Hjelp innhold .


Supporter oss!