WORKDAY.INTL

Returns the date calculated from a start date with a specific number of work days, before or after the start date. The calculation can include week-ends and holidays as non-working days.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Syntax

WORKDAY.INTL(StartDate; Days [; Weekend [; Holidays]])

StartDate: is the date from when the calculation is carried out.

Days is the number of workdays. Positive value for a result after the start date, negative value for a result before the start date.

Weekend is an optional parameter – a number or a string used to specify the days of the week that are weekend days and are not considered working days. Weekend is a weekend number or string that specifies when weekends occur. Weekend number values indicate the following weekend days:

Number 1 to 7 for two-day weekends and 11 to 17 for one-day weekends.

Number

Weekend

1 or omitted

Saturday and Sunday

2

Sunday and Monday

3

Monday and Tuesday

4

Tuesday and Wednesday

5

Wednesday and Thursday

6

Thursday and Friday

7

Friday and Saturday

11

Sunday only

12

Monday only

13

Tuesday only

14

Wednesday only

15

Thursday only

16

Friday only

17

Saturday only


Weekend string provides another way to define the weekly non-working days. It must have seven (7) characters – zeros (0) for working day and ones (1) for non-working day. Each character represents a day of the week, starting with Monday. Only 1 and 0 are valid. “1111111” is an invalid string and should not be used. For example, the weekend string “0000011” defines Saturday and Sunday as non-working days.

Holidays is an optional list of dates that must be counted as non-working days. The list can be given in a cell range.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

What date comes 20 workdays after December 13, 2016? Enter the start date in C3 and the number of workdays in D3.

The weekend parameter (number) may be left blank or defined as 1 for default weekend (non-working days) – Saturday and Sunday.

Cells F3 to J3 contain five (5) holidays for Christmas and New Year in date format: December 24, 2016; December 25, 2016; December 26, 2016; December 31, 2016; and January 1, 2017.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) returns January 11, 2017 in the result cell, say D6 (use date format for the cell).

To define Friday and Saturday as weekend days, use the weekend parameter 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) returns January 15, 2017 with weekend parameter 7.

To define Sunday only the weekend day, use the weekend parameter 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returns January 9, 2017.

Alternatively, use the weekend string "0000001" for Sunday only weekend.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) returns January 9, 2017.

The function can be used without the two optional parameters – Weekday and Holidays – by leaving them out:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) gives the result: January 10, 2017.

Supporter oss!