WORKDAY.INTL

Returnerer datoen beregnet fra en startdato med et spesifikt antall arbeidsdager, før eller etter startdatoen. Beregningen kan inkludere helger og helligdager som ikke-arbeidsdager.

Syntaks

ARBEIDSDAG.INTL(Startdato; dager [; helg [; helligdager]])

Startdato: er datoen fra når beregningen er utført.

Dager er antall arbeidsdager. Positiv verdi for et resultat etter startdatoen, negativ verdi for et resultat før startdatoen.

Helg er en valgfri parameter – et tall eller en streng som brukes til å spesifisere ukedagene som er helgedager og ikke regnes som virkedager. Weekend er et helgenummer eller en streng som spesifiserer når helger inntreffer. Helgetallverdier indikerer følgende helgedager:

Nummer 1 til 7 for to-dagers helger og 11 til 17 for en-dagers helger.

Antall

Helg

1 eller utelatt

Lørdag og Søndag

2

Søndag og Mandag

3

Mandag og Tirsdag

4

Tirsdag og Onsdag

5

Onsdag og Torsdag

6

Torsdag og Fredag

7

Fredag og Lørdag

11

Kun Søndag

12

Kun Mandag

13

Kun Tirsdag

14

Kun Onsdag

15

Kun Torsdag

16

Kun Fredag

17

Kun Lørdag


Helgestreng gir en annen måte å definere ukentlige ikke-arbeidsdager på. Den må ha syv (7) tegn – nuller (0) for arbeidsdag og en (1) for ikke-arbeidsdag. Hvert tegn representerer en ukedag, som starter med mandag. Bare 1 og 0 er gyldige. "1111111" er en ugyldig streng og skal ikke brukes. For eksempel definerer helgestrengen "0000011" lørdag og søndag som ikke-arbeidsdager.

Helligdager er en valgfri liste over datoer som må regnes som ikke-arbeidsdager. Listen kan gis i et celleområde.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

Hvilken dato kommer 20 virkedager etter 13. desember 2016? Skriv inn startdato i C3 og antall arbeidsdager i D3.

Helgeparameteren (tall) kan stå tom eller definert som 1 for standard helg (ikke-arbeidsdager) – Lørdag og Søndag.

Cellene F3 til J3 inneholder fem (5) helligdager for jul og nyttår i datoformat: 24. desember 2016; 25. desember 2016; 26. desember 2016; 31. desember 2016; og 1. januar 2017.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;;F3:J3) returnerer 11. januar 2017 i resultatcellen, si D6 (bruk datoformat for cellen).

For å definere Fredag og Lørdag som helgedager, bruk helgeparameter 7.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;7;F3:J3) returnerer 15. januar 2017 med helgeparameter 7.

For å definere søndag kun helgedagen, bruk helgeparameter 11.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returnerer Januar 9, 2017.

Alternativt kan du bruke helgestrengen "0000001" for bare søndag helg.

=WORKDAY.INTL(C3;D3;"0000001";F3:J3) returnerer 9. januar 2017.

Funksjonen kan brukes uten de to valgfrie parameterne – ukedag og helligdager – ved å utelate dem:

=WORKDAY.INTL(C3;D3) gir resultatet: 10. januar 2017.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.WORKDAY.INTL

Supporter oss!