ABEIDSDAG

Resultatet er et datonummer som kan formateres som en dato. Du ser da datoen for en dag som er et visst antall arbeidsdager unna startdatoen.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

WORKDAY(Startdato; Dager [; Helligdager])

Startdato: datoen hvorfra beregningen blir utfĂžrt. Hvis startdatoen er en arbeidsdag, er dagen en del av beregningen.

Dager: antall arbeidsdager. Positiv verdi for et resultat etter startdatoen, negativ verdi for et resultat fĂžr startdatoen.

Fridager: liste over valgfrie fridager. Disse er ikke-arbeidsdager. Skriv inn et celleomrÄde hvor fridagene er skrevet individuelt.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataomrÄde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataomrÄdene. For Ä fremheve tekstinnhold i et dataomrÄde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

Hvilken dato kom 17 virkedager etter 1. desember 2001? Skriv inn startdatoen "2001-12-01" i C3 og antall arbeidsdager i D3. Cellene F3 til J3 inneholder fÞlgende jule- og nyttÄrsferier: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01- 01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returnerer 2001-12-28. Formater seriedatonummeret som en dato, for eksempel i formatet YYYY-MM-DD.

Supporter oss!