ABEIDSDAG

The result is a date number that can be formatted as a date. You then see the date of a day that is a certain number of workdays away from the start date.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

WORKDAY(StartDate; Days [; Holidays])

Startdato: datoen hvorfra beregningen blir utfĂžrt. Hvis startdatoen er en arbeidsdag, er dagen en del av beregningen.

Dager: antall arbeidsdager. Positiv verdi for et resultat etter startdatoen, negativ verdi for et resultat fĂžr startdatoen.

Fridager: liste over valgfrie fridager. Disse er ikke-arbeidsdager. Skriv inn et celleomrÄde hvor fridagene er skrevet individuelt.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

What date came 17 workdays after 1 December 2001? Enter the start date "2001-12-01" in C3 and the number of workdays in D3. Cells F3 to J3 contain the following Christmas and New Year holidays: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Supporter oss!