UKENR_EXCEL2003

Resultatet indikerer nummeret på kalenderuken for en dato.

tip

WEEKNUM_EXCEL2003-funksjonen er utformet for å beregne uketall nøyaktig slik Microsoft Excel 2003 gjorde. Bruk funksjonen WEEKNUM for ODF OpenFormula og Excel 2010-kompatibilitet, eller ISOWEEKNUM funksjon når du bare trenger ISO 8601 ukenummer. I utgivelser før LibreOffice 5.1 ble WEEKNUM_EXCEL2003 kalt WEEKNUM_ADD.


Syntaks

WEEKNUM_EXCEL2003(Dato; ReturType)

Dato er datoen inne i kalenderuka.

Returtype: 1 hvis uke starter på søndag og 2, hvis uke starter på mandag.

Eksempler

I hvilket ukenummer faller 2001-12-24?

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) returnerer 52.

Supporter oss!