UKENR_OOO

UKENR_OOO beregner ukenumret ut fra den interne tidsverdien.

note

Denne funksjonen eksisterer for interoperabilitet med LibreOffice-utgivelser eldre enn 5.1.0 og OpenOffice.org. Den beregner ukenummer for et ukenummereringssystem ved at uke nummer 1 er uken som inneholder 4. januar. Denne funksjonen gir ikke interoperabilitet med andre regnearkapplikasjoner. For nye dokumenter, bruk WEEKNUM eller ISOWEEKNUM-funksjonen i stedet .


Syntaks

WEEKNUM_OOO(Nummer; Modus)

Nummer er det interne datonummeret.

Tilstand angir starten pÄ uka og beregningstypen.

1 = SĂžndag

2 = Mandag (ISO 8601)

enhver annen verdi = Mandag (ISO 8601)

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempel

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);1) returnerer 1

=WEEKNUM_OOO(DATE(1995;1;1);2) returnerer 52. Uke 1 starter pÄ mandag, 1995-01-02.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vĂŠrt tilgjengelig siden LibreOffice 5.1.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.WEEKNUM_OOO

Supporter oss!