UKENR

WEEKNUM beregner ukenummeret for året for den interne datoverdien som definert i ODF OpenFormula og er kompatibel med andre regnearkapplikasjoner.

Støtter to ukers nummereringssystemer:

System

Description

System 1

Uken som inneholder 1. januar er den første uken i året, og er nummerert uke 1.

System 2

Uken som inneholder den første torsdagen i året er den første uken i året, og er nummerert uke 1. Det betyr at uke nummer 1 i et hvilket som helst år er uken som inneholder 4. januar. ISO 8601 definerer dette systemet og at uken starter på mandag.


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

WEEKNUM(Nummer [; Modus])

Nummer er det interne datonummeret.

Modus angir starten på uken og ukenummereringssystemet. Denne parameteren er valgfri, hvis den utelates er standardverdien 1.

System

Modus

Ukedag

System 1

1

Søndag

2

Mandag

11

Mandag

12

Tirsdag

13

Onsdag

14

Torsdag

15

Fredag

16

Lørdag

17

Søndag

System 2

21

Mandag (ISO 8601)

150

(ISO 8601, for interoperabilitet med Gnumeric)


note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) returnerer 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) returnerer 1. Ved å bruke System 1 er uken som inneholder 1. januar den første uken i året.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) returnerer 52. Uke 1 starter mandag 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) returnerer 53. Uke 1 starter på mandag 1999-01-04.

Supporter oss!