UKENR

WEEKNUM calculates the week number of the year for the internal date value as defined in ODF OpenFormula and compatible with other spreadsheet applications.

Supported are two week numbering systems:

System

Description

System 1

The week containing January 1 is the first week of the year, and is numbered week 1.

System 2

The week containing the first Thursday of the year is the first week of the year, and is numbered week 1. That means that week number 1 of any year is the week that contains January 4th. ISO 8601 defines this system and that the week starts on Monday.


note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

WEEKNUM(Number [; Mode])

Nummer er det interne datonummeret.

Mode sets the start of the week and the week numbering system. This parameter is optional, if omitted the default value is 1.

System

Mode

Day of the week

System 1

1

Sunday

2

Monday

11

Monday

12

Tuesday

13

Wednesday

14

Thursday

15

Friday

16

Saturday

17

Sunday

System 2

21

Monday (ISO 8601)

150

(ISO 8601, for interoperability with Gnumeric)


note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) returns 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) returns 1. Using System 1, the week containing January 1 is the first week of the year.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) returns 52. Week 1 starts on Monday, 1995-01-02.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) returns 53. Week 1 starts on Monday, 1999-01-04.

Supporter oss!