WEEKDAY

Returns the day of the week for the given date value. The day is returned as an integer between 1 (Sunday) and 7 (Saturday) if no type or type=1 is specified. For other types, see the table below.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

WEEKDAY(Number [; Type])

Nummer, som en datoverdi, er et desimaltall for ukedagen som skal returneres.

Type is optional and determines the type of calculation.

Type

Weekday number returned

1 or omitted

1 (Sunday) through 7 (Saturday). For compatibility with Microsoft Excel.

2

1 (Monday) through 7 (Sunday).

3

0 (Monday) through 6 (Sunday)

11

1 (Monday) through 7 (Sunday).

12

1 (Tuesday) through 7 (Monday).

13

1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).

14

1 (Thursday) through 7 (Wednesday).

15

1 (Friday) through 7 (Thursday).

16

1 (Saturday) through 7 (Friday).

17

1 (Sunday) through 7 (Saturday).


note

These values apply only to the standard date format that you select under - LibreOffice Calc - Calculate.


note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

=WEEKDAY("2000-06-14") returns 4 (the Type parameter is missing, therefore the standard count is used. The standard count starts with Sunday as day number 1. June 14, 2000 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) returns 3 (the Type parameter is 2, therefore Monday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) returns 4 (the Type parameter is 1, therefore Sunday is day number 1. July 24, 1996 was a Wednesday and therefore day number 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) returns 6 (the Type parameter is 14, therefore Thursday is day number 1. May 2, 2017 was a Tuesday and therefore day number 6)

=WEEKDAY(NOW()) returns the number of the current day.

tip

To obtain a function indicating whether a day in A1 is a business day, use the IF and WEEKDAY functions as follows:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Business day";"Weekend")


Supporter oss!