WEEKDAY

Returnerer ukedagen for den gitte datoverdien. Dagen returneres som et heltall mellom 1 (søndag) og 7 (lørdag) hvis ingen type eller type=1 er spesifisert . For andre typer, se tabellen nedenfor.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

WEEKDAY(Nummer [; Type])

Nummer, som en datoverdi, er et desimaltall for ukedagen som skal returneres.

Type er valgfritt og bestemmer typen av beregning.

Type

Ukedagnummer returnert

1 eller utelatt

1 (Søndag) til og med 7 (Lørdag). For kompatibilitet med Microsoft Excel.

2

1 (Mandag) til 7 (Søndag).

3

0 (Mandag) til 6 (Søndag)

11

1 (Mandag) til 7 (Søndag).

12

1 (Tirsdag) til 7 (Mandag).

13

1 (Onsdag) til 7 (Tirsdag).

14

1 (Torsdag) til 7 (Onsdag).

15

1 (Fredag) til 7 (Torsdag).

16

1 (Lørdag) til 7 (Fredag).

17

1 (Søndag) til 7 (Lørdag).


note

Disse verdiene gjelder bare for standard datoformat som du velger under - LibreOffice Calc - Kalkuler.


note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Eksempler

=WEEKDAY("2000-06-14") returnerer 4 (Type-parameteren mangler, derfor brukes standardtellingen. Standardtellingen starter med søndag som dag nummer 1. 14. juni 2000 var en onsdag og derfor dag nummer 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) returnerer 3 (Type-parameteren er 2, derfor er mandag dag nummer 1. 24. juli 1996 var en onsdag og derfor dag nummer 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) returnerer 4 (Type-parameteren er 1, derfor er søndag dag nummer 1. 24. juli 1996 var en onsdag og derfor dag nummer 4).

=WEEKDAY("2017-05-02";14) returnerer 6 (Type-parameteren er 14, derfor er torsdag dag nummer 1. 2. mai 2017 var en tirsdag og derfor dag nummer 6)

=WEEKDAY(NOW()) returnerer nummeret til gjeldende dag.

tip

For å få en funksjon som indikerer om en dag i A1 er en virkedag, bruk HVIS- og UKEDAG-funksjonene som følger:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Forretningsdag ";"Helg")


Supporter oss!