VALUE

Konverterer strengrepresentasjonen av et tall til numerisk form. Hvis den medfølgende strengen er en gyldig dato, klokkeslett eller dato-klokkeslett, returneres det tilsvarende serienummeret for dato og klokkeslett.

Syntaks

VALUE(Tekst)

Tekst: En streng (i anførselstegn), et tall eller en referanse til en celle som inneholder en av disse typene, som inneholder verdien som skal konverteres.

note

Hvis Tekst-argumentet er en streng som representerer en dato, klokkeslett, valuta eller en numerisk verdi med desimal- og tusenskilletegn, må strengen være i samsvar med gjeldende lokale innstillinger.


Eksempler

= VALUE("1234") returnerer den numeriske verdien 1234.

=VALUE("+1,234.567") returnerer 1234.567 (vurderer en-US-lokalitet). Merk at "+"-tegnet kan ha vært utelatt.

= VALUE("$100") returnerer 100 (vurderer en-US-lokalitet). Vær oppmerksom på at valutaprefikset må samsvare med gjeldende lokalinnstillinger.

=VERDI("50 %") returnerer 0,5. Merk at tegnet "%" gjør at den numeriske delen blir delt på 100.

=VERDI("07/30/2021") returnerer 44407 (med tanke på en-US-lokalitet) som er dato- og klokkeslettsekvensnummeret som tilsvarer den angitte datoen.

=VERDI("09:20:25") returnerer 0,389178240740741 som er sekvensnummeret for dato og klokkeslett som tilsvarer den angitte tidsverdien.

tip

Se wikisiden VALUE for mer informasjon om denne funksjonen.


Supporter oss!