TRUNC funksjon

Avkorter et tall mens du beholder et spesifisert antall desimaler.

Denne funksjonen tilsvarer ROUNDDOWN-funksjonen.

tip

Avrundingsmetoden som brukes av denne funksjonen er kjent som avrunding mot null. Størrelsen på det resulterende tallet vil alltid være mindre enn eller lik det opprinnelige tallet.


Syntaks

TRUNC(Tall [; Antall])

Nummer: Tallet som skal avkortes.

Antal: Valgfri parameter som definerer antall desimaler som skal beholdes. Standardverdien er 0 (null).

Bruk negative verdier for Antal for å runde av heltallsdelen av det opprinnelige tallet. For eksempel vil -1 runde ned det første heltallet før desimalskilletegnet, -2 vil runde ned de to heltallstallet før desimalskilletegnet, og så videre.

Eksempler

=TRUNC(21,89) returnerer 21. Merk at dette eksemplet bruker standardverdien for Count som er 0.

=TRUNC(103.37,1) returnerer 103.3.

=TRUNC(0.664,2) returnerer 0.66.

=TRUNC(214.2,-1) returnerer 210. Legg merke til den negative verdien for Count, som gjør at den første heltallsverdien før desimalskilletegnet blir avrundet mot null.

Supporter oss!