IDAG

Gir den nåværende systemdatoen. Verdien blir oppdatert når du åpner dokumentet på nytt eller endrer verdiene i dokumentet.

Merknadsikon

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

TODAY()

TODAY is a function without arguments.

Example

TODAY() returns the current computer system date.

Supporter oss!