IDAG

Gir den nåværende systemdatoen. Verdien blir oppdatert når du åpner dokumentet på nytt eller endrer verdiene i dokumentet.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TODAY()

TODAY er en funksjon uten argumenter.

Eksempler

TODAY() returnerer gjeldende datasystemdato.

Supporter oss!