TIDSVERDI

TIDSVERDI gir den interne tidsverdien av en tekst i hermetegn som kan inneholde en tidsverdi.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Det interne tallet angitt som en desimal er resultatet av datosystemet som brukes under LibreOffice for å beregne datooppføringer.

Hvis tekststrengen også inkluderer et år, måned eller dag, returnerer TIMEVALUE bare brøkdelen av konverteringen.

Syntaks

VERDI("Tekst")

Tekst er et gyldig tidsuttrykk og må angis i anførselstegn.

Eksempler

=TIMEVALUE("4PM") returnerer 0,67. Ved formatering i tidsformat TT:MM:SS får du da 16:00:00.

= TIMEVALUE("24:00") returnerer 0. Hvis du bruker tidsformatet TT:MM:SS, er verdien 00:00:00.

Supporter oss!