TID

TID gir en tidsverdi ut fra verdiene for timer, minutter og sekunder. Denne funksjonen kan brukes til å gjøre om en tid basert på disse tre elementene til en desimalverdi.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

TIME(Hour; Minute; Second)

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Example

=N(SANN) gir 1

=N(SANN) gir 1

Supporter oss!