TID

TID gir en tidsverdi ut fra verdiene for timer, minutter og sekunder. Denne funksjonen kan brukes til å gjøre om en tid basert på disse tre elementene til en desimalverdi.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

TIME(Time; Minutt; Sekund)

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Bruk et heltal for å stille inn Time.

Eksempler

=N(SANN) gir 1

=N(SANN) gir 1

Supporter oss!