TEXTJOIN

Sett sammen én eller flere strenger og bruker skilletegn mellom dem.

Syntaks

TEXTJOIN( skilletegn, hoppe_over_tom, streng 1[; streng 2][; … ;[streng 253]] )

skilletegn er en tekststreng og kan være et område.

skip_empty er et logisk argument. Når satt til USANN eller 0, vil tomme strenger bli tatt i betraktning og dette kan føre til tilstøtende skilletegn i den returnerte strengen. Når den er satt til en annen verdi (f.eks. SANN eller 1), vil tomme strenger bli ignorert.

String 1[; String 2][; … ;[String 253]] er strenger, referanser til celler eller til celleområder med strenger.

Områder krysses rad for rad (fra topp til bunn).

Hvis skilletegn er et område, trenger ikke området være av samme størrelse som antall strenger som skal slås sammen.

Hvis det er flere skilletegn enn strenger som skal slås sammen, vil ikke alle skilletegn brukes.

Hvis det er færre skilletegn enn strenger som skal slås sammen, vil skilletegnene bli brukt igjen fra starten.

Eksempler

=TEXTJOIN(" "; 1; "Her"; "kommer"; "den"; "solen") returnerer "Her kommer solen" med mellomrom som skilletegn og tomme strenger ignoreres.

hvis A1:B2 inneholder henholdsvis "Her", "kommer", "solen", returnerer =TEXTJOIN("-";1;A1:B2) "Her-comes-the- sun" med bindestrek som skilletegn og tomme strenger ignoreres.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.TEXTJOIN

Supporter oss!