SWITCH

SWITCH sammenligner uttrykk med verdi1 til verdi og returnerer resultatet som tilhører den første verdien som er lik uttrykk. Hvis det ikke er noe samsvar og default_result er gitt, vil det bli returnert.

Syntaks

SWITCH(uttrykk; verdi1; resultat1[; verdi2; resultat2][; ... ; [verdi127; resultat127][; standard_resultat]])

tip

Hvis du velger å ikke spesifisere et standardresultat, kan 127 verdi/resultatpar legges inn som parametere. Hvis du velger å inkludere et standardresultat på slutten av listen over parametere, kan bare 126 verdi-/resultatpar legges inn.


uttrykk er en tekst, numerisk, logisk eller datoinntasting eller referanse til en celle.

verdi1, verdi2, ... er en hvilken som helst verdi eller referanse til en celle. Hver verdi må ha et gitt resultat.

resultat1, resultat2, ... er en hvilken som helst verdi eller referanse til en celle.

default_result: enhver verdi eller referanse til en celle som returneres når det ikke er samsvar.

Hvis ingen verdi er lik uttrykk og det ikke er gitt noe standardresultat, returneres en #N/A-feil.

Eksempler

=SWITCH(MONTH(A3),1,"Januar",2,"Februar",3,"Mars","Ingen treff") returnerer "Januar" når A3 inneholder en dato i januar, "Februar" når A3 inneholder en dato i februar osv...

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.SWITCH

Supporter oss!