SUM

Legger til et sett med tall.

Syntaks

SUM(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempel

=SUM(2;3;4) returnerer 9.

=SUM(A1;A3;B5) beregner summen av de tre cellene.

=SUM(A1:E10) beregner summen av alle cellene i celleområdet A1 til E10.

A formula such as =SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40) may be entered as an array formula by pressing the Shift+Enter keys instead of simply pressing the Enter key to finish entering the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces and operates by multiplying corresponding elements of the arrays together and returning their sum.

tip

Se wikisiden SUM for mer informasjon om denne funksjonen.


Supporter oss!