SKEVFORDELING.P

Beregner skjevheten til en fordeling ved å bruke populasjonen av en tilfeldig variabel.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKEWP(Nummer 1 [; Nummer 2 [; … [; Nummer 255]]])

Nummer 1, Nummer 2, … , Nummer 255 er tall, referanser til celler eller til celleområder med tall.

Parametrene bør angi minst tre verdier.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempler

SKEWP(2;3;1;6;8;5) returnerer 0.2329985562

SKEWP(A1:A6) returnerer 0,2329985562, når området A1:A6 inneholder {2;3;1;6;8;5}

Supporter oss!