SEARCHB

Returnerer startposisjonen til en gitt tekst ved å bruke byteposisjoner (ikke skille mellom store og små bokstaver).

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.0.


Syntaks

SØKB(Finn tekst; tekst [; posisjon])

Finn tekst: Teksten eller tekstuttrykket som skal finne.

Tekst: teksten som søket skal gjøres i.

Posisjon: Posisjonen i teksten der søket starter.

Eksempler

=SEARCHB("ᄫᄬ";"ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠgᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";17) returnerer 20.

Supporter oss!