ROUNDSIG

Returnerer et tall avrundet til et spesifisert antall signifikante desimalsiffer i dens normaliserte flyttallsnotasjon.

Syntaks

ROUNDSIG( Verdi; Desimaler)

Verdi: tallet som skal avrundes.

Siffer: antall desimaler som skal avrundes.

warning

Siffer må være et heltall større enn 0.


Eksempler

=ROUNDSIG(123.456789; 5) returnerer 123.46.

=ROUNDSIG(0.000123456789; 5) returnerer 0.00012346

=ROUNDSIG(123456789012345; 2) returnerer 1.2E14

=ROUNDSIG(123456789; 4) returnerer 123500000 or 123.5E6

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.4.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.ROUNDSIG

Se også ROUND, MROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN.

Supporter oss!