ROUNDDOWN funksjon

Runder ned et tall mens du beholder et spesifisert antall desimaler.

Denne funksjonen tilsvarer TRUNC-funksjonen.

tip

Avrundingsmetoden som brukes av denne funksjonen er kjent som avrunding mot null. Størrelsen på det resulterende tallet vil alltid være mindre enn eller lik det opprinnelige tallet.


Syntaks

ROUNDDOWN(Tall [; Antall])

Tall: Tallet som skal avrundes nedover.

Antal: Valgfri parameter som definerer antall desimaler som skal beholdes. Standardverdien er 0 (null).

Bruk negative verdier for Antal for å runde av heltallsdelen av det opprinnelige tallet. For eksempel vil -1 runde ned det første heltallet før desimalskilletegnet, -2 vil runde ned de to heltallstallet før desimalskilletegnet, og så videre.

note

I LibreOffice er parameteren Count valgfri, mens denne parameteren er obligatorisk i Microsoft Excel. Når en ODS-fil inneholder et kall til ROUNDDOWN uten parameteren Count og filen eksporteres til XLS- eller XLSX-formater, vil det manglende argumentet automatisk bli lagt til med verdien null for å opprettholde kompatibiliteten.


Eksempler

=ROUNDDOWN(21,89) returnerer 21. Merk at dette eksemplet bruker standardverdien for Count som er 0.

=ROUNDDOWN(103.37,1) returnerer 103.3.

=ROUNDDOWN(0.664,2) returnerer 0.66.

=ROUNDDOWN(214.2,-1) returnerer 210. Legg merke til den negative verdien for Count, som gjør at den første heltallsverdien før desimalskilletegnet blir avrundet mot null.

Supporter oss!