ROMAN

Konverterer et tall til et romertall. Verdiområdet må være mellom 0 og 3999. En forenklingsmodus kan angis i området fra 0 til 4.

Syntaks

ROMAN(Tall [; Modus])

Tall: tallet som skal konverteres til et romertall.

Modus: valgfri verdi fra 0 til 4 som indikerer graden av forenkling som skal brukes i konverteringen. Jo høyere verdi, jo større er forenklingen av det romerske tallet.

Eksempler

=ROMAN(999) returnerer "CMXCIX" (bruker forenklingsmodus lik null, som er standard).

=ROMAN(999;0) returnerer "CMXCIX".

=ROMAN(999;1) returnerer "LMVLIV".

=ROMAN(999;2) returnerer "XMIX".

=ROMAN(999;3) returnerer "VMIV".

=ROMAN(999;4) returnerer "IM".

=ROMAN(0) returnerer "" (tom tekst).

Supporter oss!