REPLACEB

Returnerer tekst der en gammel tekst er erstattet med en ny tekst, ved hjelp av byteposisjoner.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.0.


Syntaks

REPLACEB( Tekst ; Posisjon ; Lengde ; Ny tekst )

Tekst: Et tekstuttrykk eller referanse til en celle som inneholder et tekstuttrykk der bytene skal erstattes.

Posisjon: byteposisjonen som teksten skal erstattes fra.

Lengde: antall byte som skal erstattes.

Nytekst: teksten som skal settes inn.

Eksempler

=REPLACEB("ᄩᄔᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ";4;1;"ab") returnerer "ᄩ abᄕᄜᄝᄞᄠᄢᄣᄫᄬᄭᄮᄯᄲᄶ" .

Supporter oss!