REGEX

Sammenser og trekker ut eller erstatter tekst ved hjelp av regulære uttrykk.

Syntaks

REGEX( Tekst ; Uttrykk [ ; [ Erstatning ] [ ; Flagg|Forekomst ] ] )

Tekst: En tekst eller referanse til en celle der det regulære uttrykket skal brukes.

Uttrykk: En tekst som representerer det regulære uttrykket, ved hjelp av ICU regulære uttrykk. Hvis det ikke er noe samsvar og Erstatning ikke er gitt, returneres #N/A.

Erstatning: Valgfritt. Erstatningsteksten og referanser til fangstgrupper. Hvis det ikke er samsvar, returneres Tekst uendret.

Flagg: Valgfritt. "g" erstatter alle samsvar med Uttrykk i tekst, ikke trukket ut. Hvis det ikke er samsvar, returneres Tekst uendret.

Forekomst: Valgfritt. Nummer som indikerer hvilket samsvar av Uttrykk i tekst som skal trekkes ut eller erstattes. Hvis det ikke er noe samsvar og Erstatning ikke er gitt, returneres #N/A. Hvis det ikke er noe samsvar og Erstatning er gitt, returneres Tekst uendret. Hvis Forekomst er 0, returneres Tekst uendret.

Eksempler

=REGEX("123456ABCDEF";"[:siffer:]";"Z") returnerer "Z23456ABCDEF", der det første treffet i et siffer erstattes med "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[:siffer:]";"Z";"g") returnerer "ZZZZZZABCDEF", der alle sifre ble erstattet med "Z".

=REGEX("123456ABCDEF";"[126]";"";"g") returnerer "345ABCDEF", der enhver forekomst av "1", "2" eller " 6" erstattes av den tomme strengen, og dermed slettet.

=REGEX("axbxcxd";".x";;2) returnerer "bx", det andre treffet for ".x".

=REGEX("axbxcxd";"(.)x";"$1y";2) returnerer "axbycxd", det andre treffet til "(.)x" (dvs. "bx") erstattet med den fangede gruppen av ett tegn (dvs. "b") etterfulgt av "y".

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 6.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.REGEX

Supporter oss!