RAWSUBTRACT

Trtrekker et sett med tall og gir resultatet uten å eliminere små avrundingsfeil.

Syntaks

RAWSUBTRACT(Minuend; Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; … ;[ Subtrahend 254]])

Minuend er et tall eller en referanse til en celle som inneholder et tall.

Subtrahend 1[; Subtrahend 2][; ... ;[ Subtrahend 254]] er tall eller referanser til celler som inneholder tall.

Funksjonen skal anropes med minst to parametere.

RAWSUBTRACT() behandler argumenter fra venstre til høyre. For eksempel beregner RAWSUBTRACT(1;2;3;4) 1-2-3-4 eller ((1-2)-3)-4 i "naturlig" rekkefølge.

Eksempler

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765, 0,9876543210987) returnerer 6,53921361504217E-14

=RAWSUBTRACT(0,987654321098765) returnerer Err:511 (mangler variabel) fordi RAWSUBTRACT krever minimum to tall.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 5.2.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

ORG.LIBREOFFICE.RAWSUBTRACT

Supporter oss!