OPT_TOUCH

Returnerer prisen for et berørings-/ikke-berøringsalternativ, beregnet ved hjelp av Black-Scholes opsjonsprismodell.

tip

For relevant bakgrunnsinformasjon, besøk Opsjoner (finans) og Black-Scholes-modell Wikipedia-sider.


Ytterligere informasjon om touch / no-touchalternativer kan finnes på mange finansielle nettsteder.

Syntaks

OPT_TOUCH(Spot; Volatilitet; Rate; Utenlandsk Rate; Forfall; Nedre Barriere; Øvre Barriere; Utenlandsk; InOut; Barriereovervåking [; gresk])

Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.

Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.

Rate er den kontinuerlige rentesatsen. Dette er en prosentandel uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 40 % som 0,4).

ForeignRate er den kontinuerlig sammensatte utenlandske renten. Dette er en prosentandel uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 50 % som 0,5).

Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.

LowerBarrier er den forhåndsbestemte lavere barriereprisen; satt til null for ingen lavere barriere.

UpperBarrier er den forhåndsbestemte øvre barriereprisen; satt til null for ingen øvre barriere.

ForeignDomestic er en streng som definerer om alternativet betaler innenlandsk (“d”) eller utenlandsk (“f”) valuta.

InOut er en streng som definerer om alternativet er knock-in (“i”) eller knock-out (“o”).

BarrierMonitoring er en streng som definerer om barrieren overvåkes kontinuerlig (“c”) eller bare ved slutten/forfall (“e”).

Gresk (valgfritt) er et strengargument. Hvis den er utelatt eller satt til "verdi", "v", "pris" eller "p", returnerer funksjonen ganske enkelt opsjonsprisen. Hvis en annen gyldig streng legges inn, returnerer funksjonen prisfølsomheter (grekere) til en av inngangsparameterne. De gyldige alternativene i dette tilfellet er som følger.

Eksempler

=OPT_TOUCH(50;0.25;0.05;0;1;0;55;"d";"i";"c") returnerer verdien 0,6876.

=OPT_TOUCH(80;0.2;0.05;0;0.5;60;0;"f";"o";"c";"r") returnerer verdien 15.5516.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTTOUCH

Supporter oss!