OPT_PROB_INMONEY

Returnerer sannsynligheten for at en eiendel havner mellom to barrierenivåer ved forfall, forutsatt at aksjekursen kan modelleres som en prosess S som følger den stokastiske differensialen ligning, som følger.

OPT_PROB_INMONEY ekvasjonen

µ er eiendelens prosentvise drift, vol er den prosentvise volatiliteten til aksjen, og dW er et tilfeldig utvalg trukket fra en normalfordeling med en null gjennomsnitt. W er en wienerprosess eller brownsk bevegelse.

Hvis de valgfrie Strike- og PutCall-argumentene er inkludert,

Funksjonen ignorerer muligheten for knock-out før forfall.

tip

For relevant bakgrunnsinformasjon, besøk Opsjoner (finans) og Black-Scholes-modell Wikipedia-sider.


Syntaks

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilitet; Drift; Forfall; Nedre Barriere; Øvre Barriere [; Strike [; PutCall]])

Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.

Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.

Drift er den årlige prosentvise avdriftsraten for aksjekursen (µ i formelen ovenfor). Verdien er uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 15 % som 0,15).

Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.

Strike er innløsningsprisen på opsjonen og skal være ikke-negativ.

Put or Call er en streng som definerer om alternativet er en put (“p”) eller en call (“c”).

Eksempler

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returnerer verdien 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returnerer verdien 0.3440.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBINMONEY

Supporter oss!