OPT_PROB_HIT

Returnerer sannsynligheten for at en eiendel treffer en forhåndsbestemt barrierepris, forutsatt at aksjekursen kan modelleres som en prosess S som følger den stokastiske differensialligningen, som følger.

OPT_PROB_HIT ekvasjonen

µ er eiendelens prosentvise drift, vol er den prosentvise volatiliteten til aksjen, og dW er et tilfeldig utvalg trukket fra en normalfordeling med en null gjennomsnitt. W er en wienerprosess eller brownsk bevegelse.

tip

For relevant bakgrunnsinformasjon, besøk Opsjoner (finans) og Black-Scholes-modell Wikipedia-sider.


Syntaks

OPT_PROB_HIT(Spot; Volatilitet; Drift; Forfall; Nedre Barriere; Øvre Barriere)

Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.

Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.

Drift er den årlige prosentvise avdriftsraten for aksjekursen (µ i formelen ovenfor). Verdien er uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 15 % som 0,15).

Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.

Strike er innløsningsprisen på opsjonen og skal være ikke-negativ.

LowerBarrier er den forhåndsbestemte lavere barriereprisen; satt til null for ingen lavere barriere.

UpperBarrier er den forhåndsbestemte øvre barriereprisen; satt til null for ingen øvre barriere.

Eksempler

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) returnerer verdien 0.6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) returnerer verdien 0.4239.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTPROBHIT

Supporter oss!