OPT_BARRIER

Returnerer prisen for et barrierealternativ, beregnet ved hjelp av Black-Scholes opsjonsprismodell.

tip

For relevant bakgrunnsinformasjon, besøk Opsjoner (finans) og Black-Scholes-modell Wikipedia-sider.


Syntaks

OPT_BARRIER(Spot; Volatilitet; Kurs; Utenlandsk rente; Forfall; innløsningspris; Nedre Barriere; Øvre Barriere; Rabatt; OutCall; Inngang; Barriereovervåking [; gresk])

Spot er prisen/verdien av det underliggende aktivaet og bør være større enn 0,0.

Volatilitet er den årlige prosentvise volatiliteten til den underliggende eiendelen uttrykt som en desimal (skriv for eksempel 30 % som 0,3). Verdien skal være større enn 0,0.

Rate er den kontinuerlige rentesatsen. Dette er en prosentandel uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 40 % som 0,4).

ForeignRate er den kontinuerlig sammensatte utenlandske renten. Dette er en prosentandel uttrykt som en desimal (skriv for eksempel inn 50 % som 0,5).

Forfall er tiden til forfall for opsjonen, i år, og skal være ikke-negativ.

Strike er innløsningsprisen på opsjonen og bør være ikke-negativ.

LowerBarrier er den forhåndsbestemte lavere barriereprisen; satt til null for ingen lavere barriere.

UpperBarrier er den forhåndsbestemte øvre barriereprisen; satt til null for ingen øvre barriere.

Rabatt er beløpet som skal betales ved forfall hvis barrieren blir nådd.

Put or Call er en streng som definerer om alternativet er en put (“p”) eller en call (“c”).

InOut er en streng som definerer om alternativet er knock-in (“i”) eller knock-out (“o”).

BarrierMonitoring er en streng som definerer om barrieren overvåkes kontinuerlig (“c”) eller bare ved slutten/forfall (“e”).

Gresk (valgfritt) er et strengargument. Hvis den er utelatt eller satt til "verdi", "v", "pris" eller "p", returnerer funksjonen ganske enkelt opsjonsprisen. Hvis en annen gyldig streng legges inn, returnerer funksjonen prisfølsomheter (grekere) til en av inngangsparameterne. De gyldige alternativene i dette tilfellet er som følger.

Eksempler

=OPT_BARRIER(30;0.2;0.06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") returnerer verdien 0,4243.

=OPT_BARRIER(50;0.4;0.05;0;0.5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") returnerer verdien 10.1585.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.0.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.SUN.STAR.SHEET.ADDIN.PRICINGFUNCTIONS.GETOPTBARRIER

Supporter oss!