NUMBERVALUE

Konverterer strengrepresentasjonen av et tall til en lokalitetsuavhengig numerisk verdi.

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.1.


Inndatateksten kan være i et lokalitetsavhengig eller et annet skreddersydd format.

Utdatanummeret er formatert som en gyldig flyttallsverdi og vist med gjeldende celles tallformat.

tip

Se hjelpesiden Tall / Format for å lære hvordan du endrer formatet til tall i en celle.


Syntaks

NUMMERVERDI(tekst[; desimalskilletegn[; gruppeskilletegn]])

Tekst er en streng som inneholder tallet som skal konverteres.

Desimalskilletegn er et enkelt tegn som spesifiserer desimalskilletegn i Tekst. Den kan utelates hvis Tekst ikke inkluderer noen desimal- eller gruppeseparatorer.

Gruppeseparator er en streng som spesifiserer tegnet(e) som brukes som gruppeseparator i Tekst. Den kan utelates hvis Tekst ikke inkluderer noen gruppeseparatorer. Desimalskilletegn skal ikke brukes i Gruppeskilletegn.

Eksempler

=NUMMERVERDI("1.234.567,89"; ","; ".") returnerer 1234567.89 (med tanke på en-US-lokalitet). Funksjonen fjerner de to gruppeskilletegnene og endrer desimalskilletegn fra komma til punktum.

=NUMMERVERDI("123·4"; "·") returnerer 123.4 (med tanke på en-US-lokalitet). Funksjonen endrer desimalskilletegnet fra et "·" til et punktum. Ingen gruppeseparator brukes i det oppgitte nummeret, og derfor er argumentet Group Separator utelatt.

=NUMMERVERDI("123e12") returnerer 1.23E+14 (vurderer en-US-lokalitet). Ingen desimal- eller gruppeseparatorer brukes i det oppgitte tallet, og derfor er Desimalskilletegn og Gruppeskilletegn-argumentene utelatt.

=NUMMERVERDI("1#!234#!567"; "."; "#!") returnerer 1234567 (med tanke på en-US-lokalitet). Merk at i dette tilfellet er gruppeseparatoren spesifisert som en to-tegns streng.

Supporter oss!