Gir systemets dato og klokkeslett. Verdien oppdateres når du gjør utregningene på nytt i dokumentet, eller hver gang en celleverdi blir endret.

Denne funksjonen beregnes alltid på nytt hver gang en ny beregning skjer.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

NOW()

NOW er en funksjon uten argumenter.

Eksempler

=NOW()-A1 returnerer forskjellen mellom datoen i A1 og nå. Formater resultatet som et tall.

Supporter oss!