NETWORKDAYS.INTL

Returns the number of workdays between a start date and an end date. There are options to define weekend days and holidays. The optional weekend parameter (or a string) can be used to define the weekend days (or the non-working days in each week). Also, optionally, the user can define a holiday list. The weekend days and user-defined holidays are not counted as working days.

Syntax

NETWORKDAYS.INTL(StartDate; EndDate [; [ Weekend ] [; Holidays ] ])

StartDate is the date from when the calculation is carried out. If the start date is a workday, the day is included in the calculation.

EndDate is the date up until when the calculation is carried out. If the end date is a workday, the day is included in the calculation.

Weekend is an optional parameter – a number or a string used to specify the days of the week that are weekend days and are not considered working days. Weekend is a weekend number or string that specifies when weekends occur. Weekend number values indicate the following weekend days:

Number 1 to 7 for two-day weekends and 11 to 17 for one-day weekends.

Number

Weekend

1 or omitted

Saturday and Sunday

2

Sunday and Monday

3

Monday and Tuesday

4

Tuesday and Wednesday

5

Wednesday and Thursday

6

Thursday and Friday

7

Friday and Saturday

11

Sunday only

12

Monday only

13

Tuesday only

14

Wednesday only

15

Thursday only

16

Friday only

17

Saturday only


Weekend string provides another way to define the weekly non-working days. It must have seven (7) characters – zeros (0) for working day and ones (1) for non-working day. Each character represents a day of the week, starting with Monday. Only 1 and 0 are valid. “1111111” is an invalid string and should not be used. For example, the weekend string “0000011” defines Saturday and Sunday as non-working days.

Holidays is an optional list of dates that must be counted as non-working days. The list can be given in a cell range.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

How many workdays fall between December 15, 2016 and January 14, 2017? Let the start date be located in C3 and the end date in D3. Cells F3 to J3 contain five (5) holidays for Christmas and New Year in date format: December 24, 2016; December 25, 2016; December 26, 2016; December 31, 2016; and January 1, 2017.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;;F3:J3) returns 21 workdays with default for weekend days.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returns 24 workdays with Sunday only weekends.

Alternatively, use the weekend string “0000001” to define Sunday as the non-working day of every week.

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returns 24 workdays with Sunday only weekend.

The function can be used without the two optional parameters – weekday and holidays – by leaving them out:

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) gives 22 working days.

Technical information

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Supporter oss!