NETWORKDAYS.INTL

Returnerer antall arbeidsdager mellom en startdato og en sluttdato. Det finnes alternativer for å definere helgedager og helligdager. Den valgfrie helgeparameteren (eller en streng) kan brukes til å definere helgedagene (eller de ikke-arbeidsdager i hver uke). Alternativt kan brukeren også definere en ferieliste. Helgedagene og brukerdefinerte helligdager regnes ikke som virkedager.

Syntaks

NETWORKDAYS.INTL(StartDato; Sluttdato [; [ Helg ] [; Helligdager ] ])

Startdato er datoen fra når beregningen er utført. Hvis startdatoen er en arbeidsdag, er dagen tatt med i beregningen.

EndDate er datoen frem til når beregningen er utført. Hvis sluttdatoen er en arbeidsdag, er dagen inkludert i beregningen.

Helg er en valgfri parameter – et tall eller en streng som brukes til å spesifisere ukedagene som er helgedager og ikke regnes som virkedager. Weekend er et helgenummer eller en streng som spesifiserer når helger inntreffer. Helgetallverdier indikerer følgende helgedager:

Nummer 1 til 7 for to-dagers helger og 11 til 17 for en-dagers helger.

Antall

Helg

1 eller utelatt

Lørdag og Søndag

2

Søndag og Mandag

3

Mandag og Tirsdag

4

Tirsdag og Onsdag

5

Onsdag og Torsdag

6

Torsdag og Fredag

7

Fredag og Lørdag

11

Kun Søndag

12

Kun Mandag

13

Kun Tirsdag

14

Kun Onsdag

15

Kun Torsdag

16

Kun Fredag

17

Kun Lørdag


Helgestreng gir en annen måte å definere ukentlige ikke-arbeidsdager på. Den må ha syv (7) tegn – nuller (0) for arbeidsdag og en (1) for ikke-arbeidsdag. Hvert tegn representerer en ukedag, som starter med mandag. Bare 1 og 0 er gyldige. "1111111" er en ugyldig streng og skal ikke brukes. For eksempel definerer helgestrengen "0000011" lørdag og søndag som ikke-arbeidsdager.

Helligdager er en valgfri liste over datoer som må regnes som ikke-arbeidsdager. Listen kan gis i et celleområde.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataområde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataområdene. For å fremheve tekstinnhold i et dataområde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempler

Hvor mange arbeidsdager faller mellom 15. desember 2016 og 14. januar 2017? La startdatoen ligge i C3 og sluttdatoen i D3. Cellene F3 til J3 inneholder fem (5) helligdager for jul og nyttår i datoformat: 24. desember 2016; 25. desember 2016; 26. desember 2016; 31. desember 2016; og 1. januar 2017.

=NETTVERKDAGER.INTL(C3;D3;;F3:J3) returnerer 21 virkedager med standard for helgedager.

=NETTVERKDAGER.INTL(C3;D3;11;F3:J3) returnerer 24 virkedager med kun søndag i helger.

Alternativt kan du bruke helgestrengen "0000001" for å definere søndag som fridagen i hver uke.

=NETTVERKDAGER.INTL(C3;D3;“0000001”;F3:J3) returnerer 24 virkedager med kun søndag som helg.

Funksjonen kan brukes uten de to valgfrie parameterne – ukedag og helligdager – ved å utelate dem:

=NETWORKDAYS.INTL(C3;D3) gir 22 virkedager.

Teknisk informasjon

tip

Denne funksjonen har vært tilgjengelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funksjonen er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert Formel (OpenFormula) Format-standard. Navnerommet er

COM.MICROSOFT.NETWORKDAYS.INTL

Supporter oss!