NETWORKDAYS

Returns the number of workdays between a start date and an end date. Holidays can be deducted.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

NETWORKDAYS(StartDate; EndDate [; [ Holidays ] [; Workdays ] ])

StartDate is the date from when the calculation is carried out. If the start date is a workday, the day is included in the calculation.

EndDate is the date up until when the calculation is carried out. If the end date is a workday, the day is included in the calculation.

Holidays is an optional list of holidays. These are non-working days. Enter a cell range in which the holidays are listed individually.

Workdays is an optional list of number values defining standard work week. This list starts by Sunday, workdays are indicated by zero and non-working days by non-zero value.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

How many workdays fall between 2001-12-15 and 2002-01-15? The start date is located in C3 and the end date in D3. Cells F3 to J3 contain the following Christmas and New Year holidays: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) returns 17 workdays.

How many workdays fall between September 12nd and 25th in 2016 if only Mondays, Tuesdays and Wednesdays are considered as workdays?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returns 6 workdays.

Supporter oss!