NETWORKDAYS

Returnerer antall arbeidsdager mellom en startdato og en sluttdato. Ferier kan trekkes fra.

note

Funksjonene hvis navn slutter med _ADD eller _EXCEL2003 returnerer de samme resultatene som de tilsvarende Microsoft Excel 2003-funksjonene uten suffikset. Bruk funksjonene uten suffiks for Ä fÄ resultater basert pÄ internasjonale standarder.


note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

NETTVERKDAGER(Startdato; Sluttdato [; [ Helligdager ] [; Arbeidsdager ] ])

Startdato er datoen fra nÄr beregningen er utfÞrt. Hvis startdatoen er en arbeidsdag, er dagen tatt med i beregningen.

EndDate er datoen frem til nÄr beregningen er utfÞrt. Hvis sluttdatoen er en arbeidsdag, er dagen inkludert i beregningen.

Helligdager er en valgfri liste over helligdager. Dette er arbeidsfrie dager. Angi et celleomrÄde der helligdagene er oppfÞrt individuelt.

Workdays er en valgfri liste over tallverdier som definerer standard arbeidsuke. Denne listen starter pÄ sÞndag, arbeidsdager er angitt med null og fridager med verdi som ikke er null.

note

NÄr du legger inn datoer som en del av formler, er skrÄstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatÞrer. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For Ä holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anfÞrselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". UnngÄ Ä bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstÄr, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


note

Denne funksjonen ignorerer all tekst eller tom celle innenfor et dataomrÄde. Hvis du mistenker feil resultater fra denne funksjonen, se etter tekst i dataomrÄdene. For Ä fremheve tekstinnhold i et dataomrÄde, bruk funksjonen verdiutheving.


Eksempler

Hvor mange arbeidsdager faller mellom 2001-12-15 og 2002-01-15? Startdatoen er plassert i C3 og sluttdatoen i D3. Cellene F3 til J3 inneholder fÞlgende jule- og nyttÄrsferier: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01- 01".

=NETWORKDAYS(C3;D3;F3:J3) returnerer 17 arbeidsdager.

Hvor mange virkedager faller mellom 12. og 25. september i 2016 hvis bare mandager, tirsdager og onsdager regnes som arbeidsdager?

=NETWORKDAYS(DATE(2016;9;12); DATE(2016;9;25); ; {1;0;0;0;1;1;1}) returnerer 6 arbeidsdager.

Supporter oss!