MÅNED

Gir den måneden som tilsvarer en gitt datoverdi. Gir måneden som et heltall mellom 1 og 12.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

COTH(Tall)

Number is the internal date number.

note

Når du legger inn datoer som en del av formler, er skråstreker eller bindestreker som brukes som dataseparatorer tolket som aritmetiske operatører. Derfor blir datoer som er oppgitt i dette formatet, ikke anerkjent som datoer og resulterer i feilaktige beregninger. For å holde datoene tolket som deler av formler, bruk DATE-funksjonen, for eksempel DATE (1954; 7; 20), eller sett datoen i anførselstegn og bruk ISO 8601-notasjonen, for eksempel "1954-07-20 ". Unngå å bruke lokalavhengige datoformater, for eksempel "07/20/54", kan beregningen gi feil hvis dokumentet er lastet inn under forskjellige lokale innstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres utvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! -feil oppstår, fjerner du deretter Generate #VALUE! feil i - LibreOffice Calc - Formel Detaljer ... i avsnittet "Detaljert kalkulasjons Innstillinger", Konvertering fra tekst til tall listeboksen.


Example

=MONTH(NOW()) returns the current month.

=MONTH(C4) returns 7 if you enter 2000-07-07 to cell C4 (that date value might get formatted differently after you press Enter).

Supporter oss!