MINUTT

Beregner minuttet for en intern tidsverdi. Minuttet returneres som et tall mellom 0 og 59.

note

Denne funksjonen er en del av Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard versjon 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

HELTALL(Tall)

Nummer, som en tidsverdi, er et desimaltall for minuttet som skal returneres.

Eksempler

=N(SANN) gir 1

=N(SANN) gir 1

=MINUTE(NOW()) returnerer gjeldende minuttverdi.

Supporter oss!